ارزش‌های شرکت 

1. مشتری مداری: برآورده کردن انتظارات مشتریان از اولویت‌های اصلی شرکت اونیک ترابر پارسه است. تیم ما با دیدگاه برد-برد آماده خدمت رسانی به مشتریان و تامین نیازهای آن‌ها است.
2. آموزش و توسعه: به‌منظور پیشرفت و توسعه‌ی مداوم در زمینه لجستیک، این شرکت آموزش‌ها و دوره‌های لازم را برای کارکنان خود به‌طور مستمر و پیوسته برگزار می‌کند.
3. رضایت کارکنان: علاوه‌‌بر کسب رضایت مشتریان، رضایت کارکنان نیز برای شرکت حائز اهمیت است. احترام متقابل و وجود فضای صمیمی بین کارکنان از مشخصه‌های گروه اونیک ترابر پارسه است.

4.روحیه کار تیمی: ما در اونیک ترابر پارسه به کار تیمی خیلی اهمیت می‌دهیم و معتقدیم پیشرفت در کارها بدون همکاری و کار تیمی، امکان پذیر نیست.

5.دوستدار محیط زیست: شرکت ما بادرک نگرانی‌های ناشی از گرمایش جهانی و درجهت حفظ محیط‌زیست، تمامی ناوگان خود را با استانداردهای به‌روز جهانی مثل یورو 5 و یورو 6 بهینه‌سازی‌ می‌کند.

6.جلب اعتماد مشتریان و مسئولیت پذیری: شرکت اونیک ترابر پارسه با دراختیار گرفتن تمام امکانات و قابلیت‌های خود، تعهدها و وظایف خود را به‌موقع انجام می‌دهد. از این‌رو، مشتریان این شرکت با اطمینان خاطر، کارها را به ما می‌سپارند.